Algemene voorwaarden

Download de Algemene voorwaarden in PDF

Definities

Plugins, de WooCommerce plugin die een koppeling realiseert tussen de webshop van de Licentienemer en platform van de Leverancier.

Licentie, de maandelijkse of jaarlijkse gebruikerskosten voor het gebruik en onderhoud van de Plugin;

Licentienemer, de webshop die de Plugin gaat gebruiken en de Licentie aan Woosa Plugins betaald;

Algemene bepalingen

 1. Op alle Plugins dient een Licentie worden aangeschaft. Zolang de Licentie geldig is heeft de Licentienemer recht op het volgende:
  • Hulp bij integratie;
  • Support per telefoon en/of e-mail;
  • Updates.
 2. De Licentie wordt elke maand en/of jaar automatisch verlengd. Een Licentie verliest zijn geldigheid in de volgende situaties:
  • De betaling is mislukt;
  • De Licentie is opgezegd.
 3. Na een mislukte betaling doet Woosa maximaal twee (2) pogingen, verdeeld over maximaal veertien (14) dagen om de Licentie-vergoeding te incasseren, alvorens zij de Licentie definitief blokkeert. Indien na veertien (14) dagen de betaling niet gelukt is, wordt de Licentie direct geblokkeerd en vervalt het recht van de Licentienemer zoals omschreven in artikel 1.
 4. Het is de Licentienemer niet toegestaan om de Plugin te delen met derden en/of (online) te verspreiden. Indien de Licentienemer dit wel doet, is Woosa gerechtigd een boete van € 50,00 in rekening te brengen per dag dat de Licentienemer in overtreding is met een maximum van € 5.000,00.
 5. Het staat de Licentienemer vrij feedback te geven over de Plugin, met als doel de functionaliteit te verbeteren. De prioriteit van een verbetering zal worden bepaald aan de hand van het aantal aanvragen.
 6. De Licentienemer heeft recht op support (maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 18:00 uur) [email protected] Buiten kantoortijden worden enkel verzoeken opgepakt met in het onderwerp “URGENT”.
 7. Alle Plugins op de website van Woosa zijn intellectueel eigendom van Woosa. Het is de Licentienemer verboden de Plugin te verkopen via een ander kanaal dan het kanaal van Woosa.

Woosa B.V. is geregistreerd bij de KVK onder nummer: 71751513.