Privacybeleid

Woosa B.V. geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening te verbeteren. Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens die wij van jou hebben verzameld en de manier waarop je gebruik maakt van onze diensten. Wij zullen jouw gegevens nooit voor commerciële doeleinden aan derden verstrekken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de volgende situaties: wanneer je gebruik maakt van de site en de diensten aangeboden door Woosa B.V. De geldigheid van dit beleid is ingegaan op 22-10-2018. Telkens wanneer een nieuwere versie van het beleid wordt gepubliceerd, vervalt de geldigheid van eerdere versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons wordt verzameld, waarvoor ze worden gebruikt, door wie en onder welke omstandigheden ze kunnen worden gedeeld met derden. Wij leggen ook uit hoe wij jouw gegevens opslaan en hoe wij ze beschermen tegen misbruik. Je krijgt ook te horen wat jouw rechten zijn met betrekking tot de gegevens die je ons hebt verstrekt.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met de contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. Je vindt de contactgegevens aan het einde van het privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hier kun je lezen op welke manieren wij jouw gegevens verwerken, waar wij ze bewaren, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en wie de gegevens kan zien.

Webwinkelsoftware

WooCommerce

Onze webshop is ontwikkeld met software van WooCommerce. Onze webhost is Kinsta. Persoonsgegevens die je aan ons verstrekt zijn ook voor deze partij beschikbaar. Kinsta heeft toegang tot jouw gegevens om (technische)support te kunnen leveren, zij zullen jouw gegevens nooit voor iets anders gebruiken. Kinsta is door de overeenkomst die wij hebben genoodzaakt om beveiligingsmaatregelen te nemen. De beveiligingsmaatregelen bestaan uit SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Om verlies van gegevens te voorkomen maken we regelmatig back-ups.

Webhosting

Kinsta

Kinsta is onze webhost. Kinsta verwerkt persoonsgegevens in onze naam en zij zullen deze niet voor hun eigen doeleinden gebruiken. Kinsta zou meta-gegevens kunnen verzamelen over het gebruik van hun diensten. Meta data is geen persoonlijke data. Kinsta heeft technische en georganiseerde maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw gegevens te voorkomen. Kinsta is op basis van onze overeenkomst gedwongen om de gegevens geheim te houden.

ActiveCampaign

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven via ActiveCampaign. ActiveCampaign zal jouw naam of e-mailadres nooit gebruiken voor hun doeleinden. Onderaan elke (marketing)e-mail staat een 'unsubscribe' link. Op het moment dat je op die knop klikt, ontvang je nooit meer een nieuwsbrief. Jouw persoonsgegevens worden door ActiveCampaign beveiligd opgeslagen. ActiveCampaign maakt gebruik van cookies en andere technologieën. Op die manier kunnen zij zien of de e-mails worden geopend. ActiveCampaign behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om haar dienstverlening te verbeteren. Ook zullen zij de gegevens delen met derden om hun dienstverlening te verbeteren.

Gmail

Wij gebruiken Gmail voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer. Deze partij heeft passende en georganiseerde maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot onze inbox en wij behandelen ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Mollie

Voor het afhandelen van (een deel van) onze betalingen maken wij gebruik van de diensten van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens. Mollie heeft passende en georganiseerde maatregelen genomen om jouw gegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken voor de verbetering van haar dienstverlening. Ook kunnen zij de gegevens delen met derden om hun dienstverlening te verbeteren.

Facturatie en boekhouden

MoneyBird & Exact Online

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van MoneyBird & Exact Online. Wij geven jouw naam, adres en woonplaats aan hen door om jouw bestelling af te ronden. Deze gegevens worden beveiligd, verzonden en opgeslagen. MoneyBird & Exact Online hebben passende en georganiseerde maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van de gegevens te voorkomen. MoneyBird & Exact Online zullen uw gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken.

Doel van de gegevensverwerking

Globaal doel van de verwerking

Wij gebruiken jouw gegevens alleen om je van dienst te kunnen zijn. Dit betekent dat de verwerking van jouw gegevens altijd leidt naar jouw abonnement. Wij zullen jouw gegevens niet gebruiken voor marketingdoeleinden. Indien de door jou aan ons verstrekte gegevens na uw bestelling door ons worden gebruikt, zullen wij je om toestemming vragen. Jouw gegevens worden niet gebruikt door derden. Alleen door derden voor het afhandelen van onze boekhouding en andere benodigde administratie.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch door onze site worden verzameld, worden verwerkt om onze dienstverlening te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Samenwerking bij belasting- en strafrechtelijke onderzoeken

In sommige gevallen is Woosa B.V. verplicht jouw gegevens te verstrekken aan de overheid of strafrechtelijk onderzoek. Dit is op basis van een wettelijke verplichting. In sommige gevallen zijn wij genoodzaakt jouw gegevens te verstrekken. Wij zullen dit weigeren als wij de wet niet overtreden.

Bewaar perioden

Wij bewaren jouw gegevens zolang je klant bij ons bent. Dit betekent dat wij jouw profiel bewaren totdat je aangeeft dat je geen gebruik meer wilt maken van onze diensten. Indien je aangeeft te willen stoppen met het gebruik van onze diensten zullen wij dit opvatten als een verzoek tot vergetelheid. Op basis van administratieve verplichtingen moeten wij jouw facturen met daarop jouw gegevens bewaren. Wij zullen deze gegevens bewaren tot de bewaartermijn is verstreken. De medewerkers hebben in deze periode geen toegang tot jouw gegevens.

Jouw rechten

Op grond van de Nederlandse en Europese wet heb je verschillende rechten over persoonsgegevens die wij verwerken. Wij leggen je uit hoe jij je op deze rechten kunt beroepen.

Om misbruik te voorkomen, sturen wij in principe alleen kopieën en afschriften van jouw gegevens naar het e-mailadres dat al bij ons bekend is. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. Wij houden een register bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een verzoek om vergeten te worden, bewaren wij anonieme gegevens. Je ontvangt alle overzichten en kopieën van gegevens in het machineleesbare gegevensformaat dat wij binnen onze systemen gebruiken.

Je hebt te allen tijde het recht een klacht in te dienen als je het gevoel hebt dat wij misbruik maken van jouw persoonsgegevens.

Rechten van inspecties

Je hebt altijd recht op inzage in de gegevens die wij verwerken of hebben verwerkt en die betrekking hebben op jouw persoon of die tot jou herleidbaar zijn. Je kunt daartoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Recht op correctie

Je hebt altijd recht op inzage in de gegevens die wij verwerken of laten verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of die tot jou herleidbaar zijn. Je kunt een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast naar het bij ons bekende e-mailadres.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken of die betrekking hebben op jouw persoon of die herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt daartoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens - totdat je de beperking opheft - niet meer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd recht op inzage in de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of die door een ander tot jou herleidbaar zijn. Je kunt een verzoek hiertoe indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of die door ons zijn verwerkt door andere verwerkers of derden naar het bij ons bekende e-mailadres. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet meer voortzetten, omdat de veilige koppeling van gegevensbestanden dan niet meer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en andere rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Woosa B.V. Indien je bezwaar maakt, zullen wij in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar de gegevensverwerking onverwijld in gang zetten. Indien jouw bezwaar gegrond is, zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij verwerken of hebben verwerkt aan jou ter beschikking stellen en vervolgens de verwerking definitief staken.

Je hebt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele profileringsbesluitvorming. Wij verwerken jouw gegevens niet op een zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Als je van mening bent dat dit wel het geval is, kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics & Facebook

Onze website plaatst cookies van de Amerikaanse bedrijven Google en Facebook als deel van de "Analytics"- en "Advertentie"-dienst. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en reageren op advertenties. Deze verwerkers kunnen op basis van geldende wet- en regelgeving verplicht worden toegang te verschaffen tot deze gegevens. Wij verzamelen informatie over jouw surfgedrag en delen deze informatie met Google en Facebook. Google en Facebook kunnen deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en zo jouw surfgedrag op internet volgen. Google en Facebook gebruiken deze informatie om je gerichte advertenties (Adwords) en andere diensten en producten van Google en Facebook aan te bieden.

Cookies van deze partijen

Indien software oplossingen van derden gebruik maken van cookies, wordt dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie. Indien het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij de over jou verzamelde gegevens verwerken, zullen wijjeu daarvan per e-mail op de hoogte stellen.

Contactgegevens

Woosa B.V.

Zilverparkkade 72
8232WK Lelystad, NL
T +31(0) 320 - 33 77 77
E [email protected]

Contactpersoon voor privacyzaken

Mevr. J. Risch